Evenals bij het dak kan er door schade aan uw schoorsteen ook lekkage ontstaan die de rest van uw woning kan aantasten. Het meest voorkomend is schade aan het voegwerk, loodwerk en de bovenkop. Wij kunnen dit op vakkundige wijze voor u herstellen.